33 400 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013

Nr. 28 MOTIE VAN HET LID DE ROUWE C.S.

Voorgesteld 22 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de binnenvaartsector nog steeds in crisis verkeert;

voorts constaterende dat de crisishardheidsclausule met een plafond van € 2 500 per 1 januari 2013 ondanks de voortdurende crisis komt te vervallen;

verzoekt de regering, de richtlijn «CCR_ROSR Overgangsmaatregelen/hardheidsclausule» uit te vaardigen met een uitgavenplafond van € 2 500,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Rouwe

Bashir

Bisschop

Dik-Faber

Naar boven