33 400 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013

Nr. 27 MOTIE VAN HET LID DE ROUWE

Voorgesteld 22 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in 2006 afspraken zijn gemaakt over de bijdrage van wegwerkzaamheden aan de filedruk;

voorts constaterende dat de afgelopen jaren de bijdrage ruim binnen de norm van 10% is gebleven;

van mening dat de minister op dat vlak ambitie moet tonen;

verzoekt de regering, de norm voor de bijdrage van wegwerkzaamheden aan de filedruk te verlagen tot 6% in plaats van de huidige 10%,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Rouwe

Naar boven