33 400 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013

Nr. 26 MOTIE VAN HET LID FOKKE

Voorgesteld 22 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de vervuiling met microplastics leidt tot vervuiling van de zee en het oppervlaktewater en er microplastics terechtkomen in de voedselketen;

constaterende dat in cosmetica veel gebruik gemaakt wordt van microplastics waar alternatieven mogelijk zijn;

overwegende dat aanpak aan de bron beter is dan aanpak van de gevolgen;

verzoekt de regering, met de cosmetica-industrie in gesprek te gaan over het vermijden van het gebruik van microplastics in cosmetica;

verzoekt de regering tevens, zich in Europees verband in te zetten voor een verbod op microplastics in cosmetica,

en gaat over tot de orde van de dag.

Fokke

Naar boven