33 400 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013

Nr. 25 MOTIE VAN HET LID ALBERT DE VRIES C.S.

Voorgesteld 22 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de internationale spoorverbindingen moeizaam tot stand komen;

overwegende dat er grote vraag is naar spoorvervoer tussen onder andere Maastricht en Luik, Heerlen en Aken en de intercity naar Düsseldorf;

constaterende dat over diverse spoordossiers, zoals de HSL naar Brussel en de aansluiting in Duitsland op de Betuweroute, al elf jaar wordt gesproken zonder gewenst resultaat;

overwegende dat in het regeerakkoord de ambitie is opgenomen, belemmeringen voor grensoverschrijdend treinverkeer te doen verdwijnen;

verzoekt de regering, twee spoortoppen te organiseren met onze buurlanden waarin de knelpunten in het grensoverschrijdend spoorvervoer in samenhang worden besproken en beslecht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Albert de Vries

De Boer

Hoogland

Naar boven