33 400 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013

Nr. 22 MOTIE VAN DE LEDEN BASHIR EN DIK-FABER

Voorgesteld 22 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Beneluxtrein per 9 december 2012 komt te vervallen;

overwegende dat met de komst van de Fyra reizigers in Noord-Brabant en Zeeland geconfronteerd worden met een slechtere verbinding naar België;

verzoekt de regering om de mogelijkheid om de intercity Roosendaal-Antwerpen op te starten te inventariseren en daarbij de verwachte reizigersaantallen in kaart te brengen en de Kamer hierover binnen twee weken te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir

Dik-Faber

Naar boven