33 400 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013

Nr. 21 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 22 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in toenemende mate sprake is van (georganiseerde) milieucriminaliteit;

constaterende dat tegelijkertijd tot 2017 voor ruim 12 miljoen euro bezuinigd wordt op de begroting van de Inspectie Leefomgeving en Transport;

van mening dat er juist meer toezicht en handhaving nodig is om de groei van milieucriminaliteit te voorkomen;

verzoekt de regering, bij de rijksbegrotingen voor 2014 tot 2017 de voorgenomen bezuiniging op de Inspectie Leefomgeving en Transport ongedaan te maken en met voorstellen te komen om de slagkracht van de Inspectie inzake milieucriminalileit te vergroten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Naar boven