33 400 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013

Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN BASHIR

Voorgesteld 22 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) de schijn van belangenverstrengeling met zich draagt;

overwegende dat hierdoor de legitimiteit, transparantie en integriteit van het openbaar bestuur worden aangetast;

spreekt uit dat het vertrouwen in de voorzitter van de Rli hiermede in het geding is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Bashir

Naar boven