33 400 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013

Nr. 18 MOTIE VAN HET LID DE GRAAF

Voorgesteld 22 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederlanders vanwege Brusselse regels niet meer vrij zijn in de keuze in de manier waarop zij hun eigendommen willen verlichten;

overwegende dat LED- en spaarlampen schadelijker voor het milieu blijken dan de gloeilamp;

verzoekt de regering, zich in Brussel hard te maken voor het terugdraaien van het verbod op de productie van gloeilampen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf

Naar boven