33 400 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR

Ontvangen 20 november 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid worden het verplichtingenbedrag en uitgavenbedrag verhoogd met € 150 (x € 1 000).

II

In artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid worden het verplichtingenbedrag en uitgavenbedrag verlaagd met € 150 (x € 1 000).

Toelichting

In 2011 was er een forse toename van het aantal dodelijke fietsslachtoffers, een stijging met 38 tot 200 fietsers. Deze stijging komt mede door het toenemende gebruik van de elektrische fiets, de e-bike, door met name senioren. Om deze trend te keren is extra aandacht voor vaardigheidscursussen nodig voor de e-bike.

Dit amendement regelt dat € 150 000 wordt besteed om de subsidie aan de Fietsersbond te verhogen om hiermee een forse uitbreiding van het aantal e-bikelessen te bewerkstelligen. Fietsdocenten opleiden is lastig voor de fietsersbond. Met deze bijdrage kan de bond voor twee jaar onder meer een marketeer en een opleider voor fietsdocenten aanstellen zodat voor zeker 7000 mensen per jaar (met name senioren) een e-bikedag kan worden aangeboden. Vanaf 2015 heeft de bond dan genoeg docenten en is deze extra bijdrage niet nodig om een zelfde aantal senioren per jaar te kunnen bereiken.

De aanpak is relatief goedkoop omdat de Fietsersbond met veel vrijwilligers als fietsdocent werkt. De subsidie is geoormerkt, zodat deze alleen aan de fietsschool kan worden besteed. Dekking wordt gevonden binnen het budget voor verkeersveiligheid, in het juridisch niet verplichte deel van artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid.

Bashir

Naar boven