33 400 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013

Nr. 18 MOTIE VAN DE LEDEN HACHCHI EN EIJSINK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Erasmusprogramma van uitwisselingen op Europese universiteiten en hogescholen al jarenlang met succes bijdraagt aan een rijkere studie-ervaring voor studenten;

overwegende dat sinds 2012 de militaire opleidingen academisch geaccrediteerd zijn;

van mening dat uitwisselingen ook nuttig kunnen zijn voor militairen in opleiding bij de diverse krijgsmachtonderdelen, juist in een periode waarin Nederland inzet op intensieve defensiesamenwerking met andere landen;

verzoekt de regering, de mogelijkheden te onderzoeken voor het openstellen en beter toegankelijk maken van bestaande universitaire uitwisselingsprogramma's voor militairen in opleiding, bijvoorbeeld via deelname aan het Erasmusprogramma door militairen in opleiding aan de KMA en het Koninklijk Instituut voor de Marine,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hachchi

Eijsink

Naar boven