33 400 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013

Nr. 16 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de minister zorgvuldig dient om te gaan met klokkenluiders bij Defensie;

constaterende dat de medewerkers van CAMS Force Vision recentelijk hebben aangegeven ontevreden te zijn over de procesbegeleiding;

verzoekt de regering, de Expertgroep Klokkenluiders een formele positie te geven bij de kwestie CAMS Force Vision,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Naar boven