Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333400-VIII nr. 74

33 400 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013

Nr. 74 MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S.

Voorgesteld 11 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat verscheidene grote onderwijsinstellingen in de problemen zijn gekomen, mede veroorzaakt door financieel wanbeheer;

constaterende dat de solvabiliteitscijfers van onderwijsinstellingen niet voldoende betrouwbaar zijn en dat er ruimte is om voor de continuïteit relevante zaken buiten de balans te houden;

overwegende dat regels als de International Financial Reporting Standards aanknopingspunten bieden voor verscherping van de richtlijnen;

verzoekt de regering, te onderzoeken of de richtlijnen voor de jaarrekening van onderwijsinstellingen kunnen worden aangescherpt, zodat geen zaken buiten de balans of de toelichting kunnen worden gehouden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Duisenberg

Smits

Rog

Van Meenen

Voordewind

Bisschop

Klein

Mohandis