Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333400-VIII nr. 5

33 400 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013

Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 september 2012

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft mij bij brief van 19 april 2012, verzocht een reactie te geven op het advies van de Onderwijsraad «Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief», dat de Onderwijsraad op verzoek van de commissie heeft opgesteld.

Daarnaast heb ik in diverse situaties (zowel mondeling als schriftelijk) aangegeven dat ik in de reactie op het advies over artikel 23 Grondwet tevens zou ingaan op een aantal daaraan gerelateerde onderwerpen.

Vanwege de demissionaire status van het kabinet zal ik de nieuwe bewindspersoon van OCW verzoeken om de gevraagde reactie (inclusief de toegezegde reactie op de daaraan gerelateerde onderwerpen) aan uw Kamer te zenden.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J. M.van Bijsterveldt-Vliegenthart