Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333400-VIII nr. 147

33 400 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013

Nr. 147 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN VAN DEKKEN

Voorgesteld 12 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een bloeiende popsector veel oplevert in cultureel en economisch opzicht;

van mening dat de oprichting van een fonds popmuziek hieraan kan bijdragen;

constaterende dat in Frankrijk, Finland en Canada vergelijkbare initiatieven bestaan, zoals het Canada Music Fund;

verzoekt de regering, een verkenning te doen naar de ondersteuning van popmuziek in deze landen en te bezien in hoeverre dergelijke initiatieven in Nederland kunnen worden overgenomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Van Dekken