33 400 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013

Nr. 141 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 mei 2013

Hierbij bied ik u het jaarverslag van de Erfgoedinspectie 2012 aan.1 Het verslag betreffende de vier erfgoedsectoren archeologie, archieven, collecties en monumenten, zend ik zowel aan de Eerste als Tweede Kamer. Dit is conform de procedure die geldt voor het archiefwettelijke toezicht zoals is vastgelegd in de archiefwet 1995. Ik dank de Erfgoedinspectie voor haar inzet in 2012.

Het werkprogramma 2013–2014 van de Erfgoedinspectie is via haar website www.erfgoedinspectie.nl beschikbaar.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven