33 400 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013

Nr. 106 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID HEERMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 40

Voorgesteld 20 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering voornemens is, regionale en nationale omroepen meer te integreren,

constaterende dat er een risico is dat hiermee de onafhankelijkheid van regionale omroepen in het geding komt,

van mening dat Omrop Fryslân een bijzondere positie heeft in het waarborgen van de Friese taal als tweede rijkstaal,

verzoekt de regering, er bij de NPO en ROOS op aan te dringen dat ondanks de bezuinigingen bij de uitwerking nadrukkelijk rekening gehouden moet worden met de functies van zowel regionale calamiteitenzender als cultuurdrager,

verzoekt de regering voorts, om in bijzonder de speciale rol van Omrop Fryslân in het waarborgen van de Friese taal recht te doen bij de plannen voor de toekomst van regionale omroepen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Heerma

Naar boven