33 400 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013

Nr. 105 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 36

Voorgesteld 20 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet het Mediafonds wil opheffen;

overwegende dat de NPO de financiering van documentaire en drama wil overnemen;

verzoekt de regering, de makers van documentaire en drama te betrekken bij de verkenning die de regering gaat uitvoeren inzake de toekomst van de publieke omroep,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Naar boven