33 400 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013

Nr. 101 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 48

Ontvangen 19 december 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt al volgt gewijzigd:

I

In artikel 14 Cultuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 200 (x € 1 000).

II

In artikel 95 Apparaatskosten worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 200 (x € 1 000).

Toelichting

Met dit amendement beoogt de indiener de korting op Rijksmuseum Slot Loevestein en Rijksmuseum Huis Doorn terug te draaien. Hiermee kunnen deze musea open blijven en kunnen deze meegenomen worden in de herijking van het museumbestel.

Dekking wordt gevonden in de uitgaven voor personele en materiële uitgaven van het kerndepartement.

Keijzer

Naar boven