Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333400-VII nr. 41

33 400 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013

Nr. 41 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN

Voorgesteld 20 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering komt met uitgewerkte voorstellen voor de verhuurderheffing en het woningwaarderingssysteem;

overwegende dat het belangrijk is dat deze plannen gebaseerd zijn op actuele cijfers en ramingen over de woningmarkt;

verzoekt de regering, de voorstellen door te laten rekenen op basis van de meest recente beschikbare gegevens, deze doorrekening mee te sturen met de uitgewerkte voorstellen, en hierbij aan te geven op welke cijfers deze doorrekening is gebaseerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven