Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333400-VII nr. 34

33 400 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013

Nr. 34 MOTIE VAN DE LEDEN VISSER EN MONASCH

Voorgesteld 20 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in deze tijd investeringen in woningen in de vrije huursector door institutionele beleggers en pensioenfondsen hard nodig zijn;

overwegende dat, om deze investeringen mogelijk te maken, pensioenfondsen en beleggers voldoende zekerheid moeten hebben dat de nieuw te bouwen woningen in de vrije huursector blijven, ook als bijvoorbeeld door wijziging van het systeem waarop huren worden vastgesteld dergelijke huurwoningen daarin niet meer thuishoren;

verzoekt de regering, in de vormgeving van het nieuwe systeem van woningwaardering er rekening mee te houden dat de bedoelde woningen ook in veranderende omstandigheden onderdeel blijven uitmaken van de voorraad in de vrije huursector,

en gaat over tot de orde van de dag.

Visser

Monasch