33 400 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2013

Nr. 80 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S.

Voorgesteld 19 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in zowel China als India op grote schaal sprake is van doden of abortussen op grond van geslacht;

overwegende dat deze praktijk in het bijzonder leidt tot het ombrengen van meisjes of het uitvoeren van abortussen om die reden («gendercide»);

verzoekt de regering om, in haar genderbeleid op buitenlands terrein in samenwerking met andere landen extra aandacht te besteden aan het bestrijden van het ombrengen van meisjes om reden van geslacht of het aborteren om die reden, en de Kamer hierover nader te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Voordewind

Omtzigt

Naar boven