Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333400-V nr. 79

33 400 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2013

Nr. 79 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S.

Voorgesteld 19 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met ontwikkelingssamenwerking, in substantiële mate afhankelijk zijn van overheidssubsidie;

overwegende dat het vanuit het oogpunt van meerwaarde en efficiency niet ondenkbaar is om op de langere termijn een groter percentage eigen financiële inbreng van maatschappelijke organisaties te verlangen;

verzoekt de regering, in kaart te brengen op welke wijze bedrijven en particulieren extra gestimuleerd kunnen worden tot geefgedrag om een hogere eigen financiële inbreng van maatschappelijke organisaties mogelijk te maken en hierbij ook de mogelijkheden van de Geefwet te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Voordewind

Agnes Mulder

Van Ojik