33 400 Nota over de toestand van ’s Rijks financiën

L MOTIE VAN HET LID KOX C.S.

Voorgesteld 4 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen tijdens de Algemene politieke beschouwingen,

constaterende, dat de regering voornemens is met een reeks voorstellen te komen ter aanpassing van de bestuurlijke organisatie van Nederland, waaronder de herstructurering van de Raad van State, de provinciale inrichting van Nederland, de omvang van gemeenten in de toekomst en de omvang van Provinciale Staten en gemeenteraden,

constaterende, dat de verschillende voornemens met elkaar samenhangen,

verzoekt de regering deze voornemens te onderbouwen middels een integrale visie op de modernisering van de bestuurlijke organisatie van Nederland

en gaat over tot de orde van de dag.

Kox

Koffeman

Strik

Kuiper

Nagel

Brinkman

M. de Graaff

Naar boven