Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-201333400 nr. K

33 400 Nota over de toestand van ’s Rijks financiën

K MOTIE VAN HET LID DE GRAAFF C.S.

Voorgesteld 4 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het regeerakkoord op gespannen voet staat met de grondrechten van de Nederlandse burger, met name zoals vastgelegd in de artikelen 14, 18, 19, 20 en 22 van de Grondwet,

overwegende, dat dit kabinet de belangen van de Europese Unie en de eurozone zwaarder laat wegen dan die van Nederland en haar onderdanen,

zegt het vertrouwen in het kabinet op

en gaat over tot de orde van de dag.

M. de Graaff

Van Strien

Faber

Sörensen

Popken

Van Dijk

Frijters-Klijnen

Reynaers

Van Beek

Kok