33 400 IX Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2013

Nr. 11 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 januari 2013

Hierbij deel ik u, conform artikel 15, elfde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, mede dat het Besluit van 20 december 2012 tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten is geplaatst in Staatsblad 2012/694.

De staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers

Naar boven