33 400 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013

Nr. 65 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 8 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een MKBA over de Ring Utrecht zal worden uitgevoerd om het maatschappelijke nut van de investeringen in kaart te brengen;

overwegende dat naast het voorkeursalternatief voor de A27 er een aantal andere alternatieven zijn, zoals een gefaseerde uitvoering of 2x6 binnen de Bak van Amelisweerd;

verzoekt de regering, de MKBA over de Ring Utrecht uit te breiden met genoemde alternatieven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Van Tongeren

Dik-Faber

Ouwehand

Naar boven