33 400 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013

Nr. 55 HERDRUK1 MOTIE VAN DE LEDEN ELIAS EN KUIKEN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 8 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de N35 Wijthmen–Nijverdal een EuroRAP-veiligheidsscore haalt van twee sterren, waar de doelstelling van de regering is dat alle rijkswegen in 2020 aan de driesterrennorm van EuroRAP voldoen;

constaterende dat de N35 Wijthmen–Nijverdal voldoet aan de criteria voor financiering uit het programma Meer veilig 3;

overwegende dat de regio bereid is om een rijksinvestering in de verbetering van de N35 Wijthmen–Nijverdal te verdubbelen, tot een maximum 10 miljoen euro;

verzoekt de regering, om 5 miljoen euro van het budget voor Meer veilig 3 te reserveren voor verbetering van de verkeersveiligheid op de N35 Wijthmen–Nijverdal,

en gaat over tot de orde van de dag.

Elias

Kuiken


X Noot
1

I.v.m. correctie in de overweging.

Naar boven