33 400 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013

Nr. 49 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 maart 2013

Begin maart zou de Commissie Schoof zijn eindrapport over de verbreding van de A27 bij Amelisweerd afronden en uitbrengen. In het dertigledendebat van 17 januari jongstleden (Handelingen II 2012/13, nr. 41, Dertigledendebat over de verbreding van de A27 bij Utrecht en de bestuurlijke situatie daaromtrent) heeft een deel van uw Kamer mij gevraagd in het onderzoek van de Commissie Schoof ook de zgn «potloodschetsen» van de gemeente Utrecht onder te brengen. Ik heb toen aangegeven dat ik die schetsen niet kende. Ik heb inmiddels van de gemeente Utrecht een onderzoek van Witteveen+Bos naar de mogelijkheid van 2x6 rijstroken binnen de bestaande Bak van Amelisweerd mogen ontvangen. Dit is de invulling van de zgn «potloodschetsen».

In het verleden zijn ontwerpen voor 2x6 rijstroken binnen de bestaande Bak in Amelisweerd afgewezen omdat de afwijkingen van de Ontwerprichtlijnen voor Autosnelwegen die voor dergelijke ontwerpen nodig zijn, geen aanvaardbaar veiligheidsniveau opleveren. Ik heb de Commissie Schoof eerder gevraagd om te beoordelen of deze afwijzingen op een juiste en volledige manier zijn gedaan. Aanvullend daarop vraag ik de commissie nu ook het veiligheidsniveau van de variant in het onderzoek van Witteveen en Bos daarbij te betrekken.

Deze uitbreiding van de werkzaamheden van de Commissie Schoof betekent dat zij haar eindrapport later dit voorjaar op zal leveren.

De minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Naar boven