33 400 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013

Nr. 16 MOTIE VAN HET LID DE ROUWE

Voorgesteld 22 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de lijst met projecten voor TEN-T nu vastgesteld moet worden;

voorts constaterende dat voor Nederland belangrijke binnenhavens niet zijn opgenomen in de TEN-T-lijst;

verzoekt de regering, de havens Kampen-Zwolle, Nijmegen-Tiel en Born-Venlo op te laten nemen in de lijst van de Europese Raad,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Rouwe

Naar boven