Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333400 nr. 14

33 400 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 14 MOTIE VAN HET LID MERKIES

Voorgesteld 4 oktober 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is, de beschikbare middelen op de Nederlandse begroting voor ruimtevaart te Iaten teruglopen van gemiddeld 100 miljoen euro per jaar naar 63 miljoen euro in 2015;

overwegende dat door de bezuiniging op de ruimtevaart 2 500 banen in gevaar komen bij ESTEC;

overwegende dat door de voorgenomen bezuiniging kennis verloren kan gaan;

overwegende dat met investeringen in ruimtevaart veel opdrachten voor het Nederlandse bedrijfsleven gemoeid zijn;

verzoekt de regering, de voorgenomen bezuiniging op ruimtevaart geen doorgang te Iaten vinden, en de financiële ruimte te vinden in een beperking van de WBSO,

en gaat over tot de orde van de dag.

Merkies