Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333400 nr. 12

33 400 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID MERKIES

Voorgesteld 4 oktober 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het begrotingsakkoord 2013 de maatregel is opgenomen om het eigen risico te verhogen naar € 350;

overwegende dat door deze maatregel de hogere zorgkosten worden neergelegd bij mensen die ziek zijn;

voorts overwegende dat een dergelijke maatregel personen kan afhouden van het gebruikmaken van de zorg, met eventuele negatieve consequenties van dien;

verzoekt de regering, het eigen risico niet te verhogen, dan wel te verlagen, en dit te dekken door het invoeren van een inkomensafhankelijke zorgpremie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Merkies