Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333400 nr. 11

33 400 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID MERKIES

Voorgesteld 4 oktober 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon geleidelijk afbouwt;

overwegende dat hierdoor het sociaal minimum in 2013 opnieuw wordt verlaagd;

verzoekt de regering, de geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon voor het jaar 2013 geen doorgang te laten vinden en dit te dekken door de kartelboetes te verhogen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Merkies