Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333369 nr. 4

33 369 Voorstel van wet van het lid Driessen tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting

Nr. 4 BRIEF VAN HET LID BOSMA

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 januari 2013

Hierbij deel ik u mede dat in verband met het vertrek uit de Kamer van de heer Driessen, ondergetekende de verdediging van dit voorstel zal voortzetten.

Bosma