Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233369 nr. 1

33 369 Voorstel van wet van het lid Driessen tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting

Nr. 1 HERDRUK*) GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 17 september 2012

Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende wijziging van het

Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting.

De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Driessen

*) i.v.m. het publiceren van de volledige titel