Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333365-(R1987) nr. 8

33 365 (R 1987) Wijziging van artikel 53b van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling

Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 28 juni 2013

Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd:

A

In het in artikel I voorgestelde artikel 53b, tweede lid, komt de zinsnede «het kweken of ontdekken en ontwikkelen van nieuwe plantenrassen» te luiden: het kweken, of ontdekken en ontwikkelen van andere plantenrassen.

B

Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL Ia

In artikel 57, derde lid, onderdeel c, van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 wordt «voor het kweken van nieuwe rassen» vervangen door: voor het kweken van andere rassen.

TOELICHTING

Deze wijziging is toegelicht in de nota naar aanleiding van het verslag in antwoord op vragen van onder meer de leden van de VVD-fractie over de in het wetsvoorstel gekozen terminologie (onderdeel 1, aanleiding en doel).

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma