Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-201633348 nr. S

33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

S MOTIE VAN HET LID KOFFEMAN C.S.

Voorgesteld 8 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Raad van State van oordeel is dat uit de Benelux-Overeenkomst en een daarop gebaseerd besluit volgt dat nooit kunstlicht mag worden gebruikt bij de vossenjacht omdat kunstlicht geen «middel» is dat in de Benelux is toegestaan bij de jacht,

verzoekt de regering het gebruik van kunstlicht bij de vossenjacht te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman

Meijer

Teunissen

Vos

Köhler

Lintmeijer