Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-201633348 nr. R

33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

R MOTIE VAN HET LID KOFFEMAN C.S.

Voorgesteld 8 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de vos een beschermde diersoort is in de Flora- en faunawet en in de toekomstige Wet natuurbescherming,

constaterende, dat de vos op de landelijke vrijstellingslijst staat, wat betekent dat er gedurende het gehele jaar, ook in de draag- en zoogtijd, overal in Nederland afschot mag plaatsvinden, zonder dat hoeft te worden aangetoond dat er in een gebied sprake is van schade of overlast,

constaterende, dat de Wet natuurbescherming overdracht van de regie over het natuurbeleid aan de provincies beoogt,

verzoekt de regering de vos van de landelijke vrijstellingslijst te halen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman

Meijer

Teunissen

Vos

Köhler

Lintmeijer