Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-201633348 nr. P

33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

P MOTIE VAN HET LID KOFFEMAN C.S.

Voorgesteld 8 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering jacht zonder maatschappelijk doel niet acceptabel vindt, overwegende, dat het voorliggende wetsvoorstel jacht op vijf soorten toelaat zonder dat het afschot hoeft te worden gepland, gestructureerd, geobjectiveerd en gemaximeerd, met inachtneming van de schadehistorie en de draagkracht van de populaties,

overwegende, dat de systematiek van de Wet natuurbescherming wezenlijk afwijkt van die van de nauwelijks geclausuleerde jacht op haas, fazant, konijn, wilde eend en houtduif,

overwegende, dat bij gebundelde wetsvoorstellen de Eerste Kamer de mogelijkheid wordt ontnomen om een separaat politiek eindoordeel te vellen over de onderscheiden wetsvoorstellen,

verzoekt de regering met een novelle te komen, waarin de jacht op de vijf soorten zoals genoemd in de jachtlijst wordt afgezonderd van de Wet natuurbescherming, en separaat aan de Kamer voor te leggen,

en gaat tot de orde van de dag.

Koffeman

Meijer

Teunissen

Vos

Köhler

Lintmeijer

Dercksen

Ten Hoeve