Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-201633348 nr. O

33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

O MOTIE VAN HET LID TEUNISSEN C.S.

Voorgesteld 8 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in de Wet natuurbescherming alleen het opzettelijk doden of verontrusten van dieren verboden is in plaats van het doden of verontrusten van dieren,

overwegende dat dit de handhaving van het verbod op doden en verontrusten van dieren complex maakt,

verzoekt de regering te komen tot een wettelijk kader dat beter handhaafbaar is en de Kamer hierover binnen een halfjaar te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen

Meijer

Koffeman

Vos

Köhler

Lintmeijer