Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-201633348 nr. N

33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

N MOTIE VAN HET LID TEUNISSEN C.S.

Voorgesteld 8 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat gemeenten een vrijstelling kunnen krijgen voor het doden van beschermde diersoorten,

dat deze vrijstelling kan indruisen tegen de Vogel- en Habitatrichtlijn,

overwegende dat tegen de vrijstelling geen bezwaar- of beroepsmogelijkheid openstaat,

verzoekt de regering van een categoriale vrijstelling af te zien en activiteiten als genoemd te verbinden aan vergunningsplicht,

en gaat over tot de orde van de dag

Teunissen

Meijer

Koffeman

Vos

Köhler

Lintmeijer