Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-201633348 nr. L

33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

L MOTIE VAN HET LID DERCKSEN C.S.

Voorgesteld 8 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Omgevingswet in voorbereiding is die een integrale benadering nastreeft van de inrichting van ons land,

overwegende, dat het onderhavige wetsvoorstel uitgaat van een meer sectorale, gefragmenteerde aanpak,

overwegende, dat het onwenselijk is wetgeving te implementeren die op korte termijn mogelijk herzien kan of zal worden,

verzoekt de regering om de Wet natuurbescherming aan te houden en te integreren in de Omgevingswet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dercksen

Van Hattem

P. van Dijk

Van Strien

Markuszower

Faber-van de Klashorst

Kops

Kok

Van Weerdenburg