Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-201633348 nr. J

33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

J MOTIE VAN HET LID MEIJER C.S.

Voorgesteld 8 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een evenwichtige samenstelling van Faunabeheereenheden niet geborgd is in de wet;

overwegende dat het wenselijk is dat Faunabeheereenheden evenwichtig zijn samengesteld, om te voorkomen dat de besluitvorming wordt vormgegeven naar de belangen van één specifieke groep;

overwegende dat een evenwichtig samengestelde Faunabeheereenheid bestaat uit gelijke delen wetenschappers, belanghebbenden en terreinbeheerders;

verzoekt de regering om te bewerkstelligen dat een gebalanceerde samenstelling van de Faunabeheereenheden zoals beschreven een wettelijke basis krijgt;

en gaat over tot de orde van de dag.

Meijer

Koffeman

Teunissen

Vos

Schnabel

Kuiper