Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-201633348 nr. I

33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

I MOTIE VAN HET LID VERHEIJEN C.S.

Voorgesteld 8 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat gelet op de wettelijke verplichting het gewenst is dat aan een voldoende brede samenstelling van de besturen van de Faunabeheereenheden wordt voldaan,

overwegende, dat een aantal landelijke organisaties (KNJV, LTO, Dieren- en Faunabescherming, Natuurmonumenten etc.) hierbij een plek moeten krijgen in de regionale Faunabeheereenheden,

verzoekt de regering samen met de provincies in landelijk overleg te treden met deze en soortgelijke organisaties en de vertegenwoordigers van de bestaande Faunabeheereenheden om te bevorderen dat voldaan kan worden aan de gevraagde brede samenstelling ten behoeve van een maatschappelijk gedragen faunabeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verheijen

Barth

Nooren

Schrijver

Postema

Schaap

Schnabel