Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-201633348 nr. H

33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

H MOTIE VAN HET LID TEUNISSEN C.S.

Voorgesteld 8 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Rijk de resultaatsverplichting heeft om te voldoen aan het bereiken van een gunstige staat van instandhouding van soorten en habitats,

overwegende dat de Wet natuurbescherming van provincies niet meer dan een inspanningsverplichting ter zake vraagt,

verzoekt de regering binnen een jaar na inwerkingtreding van de wet met provincies afrekenbare doelstellingen voor een gunstige staat van instandhouding van soorten en habitats op te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen

Meijer

Koffeman

Vos

Köhler

Lintmeijer