33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

B NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 4 september 2015

In het gewijzigd voorstel van wet (stuk A) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I

Aan het slot van artikel 2.9, vijfde lid, wordt een punt geplaatst.

II

In artikel 5.5, tweede lid, wordt «Artikel 2.8» vervangen door: Artikel 2.9.

III

In artikel 10.6, onderdeel B, wordt in het vierde lid na «Artikel 2.7, tweede lid,» ingevoegd: van de Wet natuurbescherming.

IV

In artikel 10.7, onderdeel B, wordt in het zevende lid na «Artikel 2.7, tweede lid» ingevoegd: van de Wet natuurbescherming.

Naar boven