Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533348 nr. 76

33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

Nr. 76 AMENDEMENT VAN HET LID SMALING

Ontvangen 15 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 1.11, eerste lid, onderdeel b, wordt «soorten dieren of dieren» vervangen door: soorten dieren of planten.

Toelichting

Dit amendement behelst het herstellen van een schrijffout.

Smaling