Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533348 nr. 33

33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

Nr. 33 AMENDEMENT VAN HET LID THIEME

Ontvangen 5 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 1.3, vijfde lid, vervalt: 3.11, eerste of tweede lid,.

II

Artikel 3.11 vervalt.

III

In artikel 3.29, eerste lid, vervalt: en de krachtens artikel 3.11, eerste lid, geldende verplichting tot melding,.

IV

In artikel 7.8 vervalt: 3.11, eerste of tweede lid,.

V

In artikel 10.13, onderdeel B, onder 2, vervalt: 3.11, eerste lid, onderdelen b en c,.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de vergunningsplicht voor het beschadigen van planten of het verstoren van beschermde diersoorten ook in de nieuwe wet gehandhaafd blijft. Het wetsvoorstel regelt enkel een meldingsplicht. Dit biedt onvoldoende bescherming tegen beschadiging of verstoring van beschermde flora en fauna.

Thieme