Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533348 nr. 26

33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID THIEME

Ontvangen 5 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 3.12, eerste lid, wordt «, opgesteld door de» vervangen door «dat kan worden opgesteld door een» en wordt een volzin toegevoegd, luidende:

Voor zover het faunabeheerplan niet wordt opgesteld door een faunabeheereenheid zijn het derde tot en met het negende lid, alsmede de artikelen 3.13, eerste en derde lid, 3.15, tweede, derde en vierde lid, en 3.16, eerste lid, van overeenkomstige toepassing op de opsteller van het faunabeheerplan.

Toelichting

Dit amendement regelt dat het faunabeheerplan ook door een andere organisatie dan de faunabeheereenheid kan worden opgesteld. Het wetsvoorstel verplicht provincies met een faunabeheereenheid te werken. Dit is een wijziging ten opzichte van de Flora- en faunawet, waarin de faunabeheereenheid optioneel was.

Faunabeheereenheden kunnen met dit amendement de rol die het wetsvoorstel hen toedicht nog steeds uitvoeren, maar de provincie heeft, indien dit amendement wordt aangenomen, de beleidsvrijheid om zelf een faunabeheerplan te schrijven, of dat aan een andere organisatie dan de faunabeheereenheid uit te besteden.

Thieme