Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533348 nr. 174

33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

Nr. 174 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 147

Voorgesteld 1 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de nieuwe Natuurbeschermingswet een nieuwe systematiek voor de jacht in Nederland introduceert;

overwegende dat het op dit moment nog niet helder is hoe deze systematiek in de praktijk zal uitpakken, in termen van ecologische balans en administratieve lasten;

van mening dat een goede evaluatie van de nieuwe systematiek daarom van groot belang is;

verzoekt de regering, de werking van het nieuwe systeem in den brede te evalueren en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Dik-Faber