Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533348 nr. 163

33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

Nr. 163 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID THIEME TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 33

Ontvangen 30 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 1.3, vijfde lid, vervalt: 3.11, eerste of tweede lid,.

II

Artikel 3.11 vervalt.

III

In artikel 3.29, eerste lid, vervalt: en de krachtens artikel 3.11, eerste lid, geldende verplichting tot melding,.

IV

In artikel 7.8 vervalt: 3.11, eerste of tweede lid,.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de vergunningsplicht voor het beschadigen van planten of het verstoren van beschermde diersoorten ook in de nieuwe wet gehandhaafd blijft. Het wetsvoorstel regelt enkel een meldingsplicht. Dit biedt onvoldoende bescherming tegen beschadiging of verstoring van beschermde flora en fauna.

Thieme